PŘICHÁZÍ SMART!BI

SMART!BI Process Guard není klasický monitoring IT prostředí. Je to procesně zaměřená notifikační a analytická cloudová služba pro správce informačních systémů a unikátní nadstavba monitorovacích systémů IT technologií. Dopřejte svému IT oddělení profesionální nástroj, který dokáže pohlídat vaše firemní procesy, s předstihem identifikovat chyby a závady a v rámci integrované znalostní databáze proaktivně nabízet ověřené postupy řešení.

Více nástrojů, jedno řešení

Smart!BI poskytuje kontext mezi stavem firemních procesů a IT prostředím

Smart!BI Process Guard nabízí unikátní pohled na IT prostředí z pohledu správců firemních procesů a informačních systémů. Uvádí do přímých souvislostí drobné odchylky od běžného stavu, které detekují IT monitory a na které drtivá většina správců IT technologií nereaguje, a s předstihem detekuje závady nebo odchylky (hrozby), které řeší správci informačních systémů a firemních procesů. Smart!BI integruje oba světy a nabízí řešení dříve a komplexněji než klasické IT monitory.

Jak Smart!BI funguje

Integrátor monitorovacích systémů IT prostředí a firemních procesů.

Smart!BI je cloudová služba, postavená na platformě Microsoft Azure a skládající se ze tří částí - neustále se zdokonalující databáze řešených problémů, závad a hrozeb, automatického notifikátoru a chytrého analyzátoru procesů.
Smart!BI Process Guard integruje monitoring firemních procesů v rámci informačních systémů s monitoringem IT prostředí, který nabízí a zajišťují velké systémy typu Nagios, Zabbix apod.

Smartbi
core

SmartBI CORE sleduje běh firemních automatických procesů a shromažďuje data o jejich stavu, chybách a hrozbách. Detekované chyby a hrozby identifikuje a vytváří inteligentní databázi závad a jejich optimálního řešení za účelem rychlé přípravy ověřených postupů řešení.

Smartbi
notifier

SmartBI NOTIFIER je automatický, plně a detailně konfigurovatelný notifikátor s mnoha funkcemi pro prezentaci či notifikaci chybových stavů a ověřených postupů řešení, který rozesílá konkrétním řešitelům ucelené zprávy o závadách v běhu firemních automatů s podrobným návodem na jejich řešení.

smartbi
analyzer

SmartBI ANALYZER je komplexní dataset využívající interaktivní PowerBI prostředí k analýze aktuálního stavu nebo historického vývoje běhu firemních procesů, k rozboru přijatých řešení nebo hodnocení řešitelských týmů. Díky univerzálnímu API lze získaná data analyzovat v libovolném analyzeru, nejen v PowerBI.

Smart!BI Notifier

Od nepřehledných toků zpráv ke strukturovaným, cíleným a srozumitelným informacím.

Běžná zpráva

Informace z notifieru

Přehledné notifikace, které případ shrnou do několika srozumitelných vět s odkazem na globální znalostní databázi, a které vždy dorazí osobám odpovědným za konkrétní řešení, pomohou zrychlit a zlevnit IT podporu a udrží vysoké SLA.

Smart!BI Analyzer

Analýza případů a jejich historizace v kontextu se stavem IT prostředí.

Detailní přehledy nejen v PowerBI, díky kterým si dáte do kontextu aktuální stav firemních procesů a stav IT infrastruktury.

Kontakty

Zaujali jsme vás? Kontaktujte nás!